گروه آموزشی ایران تاتس

ردیف
عنوان دوره
مدت دوره
ظرفیت/ثبت نام
شهریه دوره
مدرس دوره
تاریخ شروع
ثبت نام
1
3dsMax 2016
90 ساعت
3/10 نفر
800 هزار تومان
مهندس صابری
متعاقبا اعلام می گردد
2
Revit 2017
70 ساعت
3/10 نفر
800 هزار تومان
مهندس صابری
متعاقبا اعلام می گردد
3
AutoCad 2017
50 ساعت
3/10 نفر
450 هزار تومان
مهندس صابری
متعاقبا اعلام می گردد
4
SketchUp 2016 +Lumion 6
30 ساعت
3/10 نفر
450 هزار تومان
مهندس دهقان
متعاقبا اعلام می گردد
5
Photoshop CC + Post Production
40 ساعت
3/10 نفر
450 هزار تومان
مهندس صابری
متعاقبا اعلام می گردد
6
Rhinocerous 5.6
70 ساعت
3/10 نفر
800 هزار تومان
مهندس صابری
متعاقبا اعلام می گردد
7
Gis 10.3 مقدماتی
20 ساعت
3/10 نفر
400 هزار تومان
مهندس عبادی
متعاقبا اعلام می گردد
8
Gis 10.3 پیشرفته
20 ساعت
3/10 نفر
400 هزار تومان
مهندس عبادی
متعاقبا اعلام می گردد
9
طراحی و ساخت ماکت
20 ساعت
3/10 نفر
800 هزار تومان
مهندس دهقان
متعاقبا اعلام می گردد
نام: نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه: کد ملی:
تاریخ تولد:
ایمیل:
مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:
تلفن همراه: تلفن ثابت:
آیا شاغل هستید؟
آدرس دقیق پستی:
عکس 3x4 پرسنلی: انتخاب فایل
پرداخت

ثبت نام شما در کارگاه با موفقیت انجام شد. گروه آموزشی ایران تاتس