گروه آموزشی ایران تاتس

برگزاری کارگاه آموزشی وب مدرن

برگزاری کارگاه آموزشی وب مدرن

یکی دیگر از فعالیت های ایران تاتس برگزاری دوره آموزشی وب مدرن از نیمه تیرماه 1394 در شرکت فناوری ارتباطات توسعه امن ناجی، بوده است. در این دوره دو ماهه ، رویکردهای جدیدMVC، LINQ، Entity به صورت کلیدی آموزش داده میشوند. برگزاری کاگاه به صورت نیمه خصوصی و روزهای برگزاری آن دوشنبه و سه شنبه می باشد.

بازگشت