گروه آموزشی ایران تاتس

تمامي مقالات پذيرفته شده در دومين كنگره بين المللي فن آوري،ارتباطات و دانش ICTCK2015 در دو پايگاه اطلاع رساني

تمامي مقالات پذيرفته شده در دومين كنگره بين المللي فن آوري،ارتباطات و دانش ICTCK2015 در دو پايگاه اطلاع رساني

با توجه به اعلان رسمي ( كتبي ) پايگاه ههاي نمايه سازي CIVILICA و IEEE و مصوبه ۲۵ مرداد ماه كميته علمي كنگره مقرر گرديد:

تمامي مقالات پذيرفته شده در دومين كنگره بين المللي فن آوري،ارتباطات و دانش ICTCK2015 در دو پايگاه اطلاع رساني سيويليكا يا IEEEايندكس خواهد شد.

توجه۱ : تمام مقالات پذيرفته شده فارسي در پايگاه اطلاع رساني سيويليكا نمايه خواهند شد.

توجه۲ : مقالات انگليسي كه استاندارد IEEE را با نظر كميته علمي كنگره احراز نمايند در پايگاه اطلاع رساني IEEE و مابقي مقالات انگليسي در پايگاه اطلاع رساني سيويليكا نمايه خواهد شد.

لینک: http://fa.ictck2015.ir/news/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%86%DA%AF%D8%B1

 

بازگشت