گروه آموزشی ایران تاتس

‎انعقاد تفاهم نامه همکاری میان گروه آموزشی ایران تاتس با پلیس فتا- نیروی انتظامی کشور‎

‎انعقاد تفاهم نامه همکاری میان گروه آموزشی ایران تاتس با پلیس فتا- نیروی انتظامی کشور‎

مجموعه های آموزشی گروه ایران تاتس، به عنوان مرجع مطالعاتی اولین دوره آموزش مجازی ویژه کلیه پرسنل ناجا در سراسر کشور انتخاب گردید...
Www.eLearn.CSFC.ir
Www.IranTuts.ir

بازگشت