گروه آموزشی ایران تاتس

برگزاری کمپ فشرده تخصصی دانشگاه صنعتی شریف در مشهد (نوروز 1395)

برگزاری کمپ فشرده تخصصی دانشگاه صنعتی شریف در مشهد (نوروز 1395)

به اطلاع می رساند برای اولین بار در مشهد- دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری کمپ تخصصی و فشرده آموزشی کامپیوتر با ظرفیت بسیار محدود (هرکد 10 نفر) نموده است. ضمنا در پایان دوره گواهینامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف (آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات) و وزارت علوم تحقیقات و فناوری (پژوهشکده ثامن) اعطا خواهد شد.
ضمنا مدیر گروه آموزشی ایران تاتس،جناب آقای مهندس جنتی فرد به عنوان مدرس مدعو، دوره ASP.NET MVC و جناب آقای مهندس رزمخواه عضو هیئت علمی گروه آموزشی ایران تاتس به عنوان مدرس مدعو ،دوره برنامه نویسی موبایل ANDROID را تدریس خواهند کرد...

بازگشت