گروه آموزشی ایران تاتس

دوره های تخصصی کامپیوتر در تابستان 1395 برای اولین بار در مشهد

دوره های تخصصی کامپیوتر در تابستان 1395 برای اولین بار در مشهد

پژوهشکده ثامن زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با همکاری آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار در مشهد برگزار می کند. دوره های تخصصی و کاربردی با حضور اساتید بین المللی و برجسته کشوری و اعطای گواهینامه بین المللی- معتبر و قابل ترجمه.

دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک دانشگاه بین المللی ( در بین ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان ) در سطح جوامع مختلف شناخته شده می باشد و لذا این دانشگاه هیچ گونه همکاری و اشاعه مدارک موسسات خارجی از جمله LPI را ندارد و تنها مدارک خود را ارائه می دهد. 
مدارک لایتک توسط مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف ( حضور در لیست برترین واحدهای پژوهشی کشور ) با امضا دو تن از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و به زبان انگلیسی جهت ارائه به مجامع بین المللی بدون نیاز به ترجمه صادر می شود که خود به تنهایی در داخل و خارج کشور معتبر می باشد. 

نمونه گواهینامه های اعطایی به شرکت کنندگان: (علاوه بر این گواهینامه- تاییدیه معتبر از پژوهشکده ثامن - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز اعطا می گردد)

بازگشت