گروه آموزشی ایران تاتس

شروع ثبت نام دوره های تخصصی معماری و شهرسازی

شروع ثبت نام دوره های تخصصی معماری و شهرسازی

پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار می کند: شروع ثبت نام دوره های تخصصی کاربردی معماری و شهرسازی با ظرفیت محدود و اعطای گواهینامه معتبر...

بازگشت