گروه آموزشی ایران تاتس

برگزاری اولین دوره کارگاه های آموزشی ایران تاتس با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای

برگزاری اولین دوره کارگاه های آموزشی ایران تاتس با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای

(اعتبار این طرح هم اکنون منقضی شده است) 

گروه آموزشی ایران تاتس با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار میکند:
- اولین دوره کارگاه های تخصصی و کاملا کاربردی
- چهارشنبه و پنج شنبه 19 و 20 آذر ماه 1393 - ظرفیت بسیار محدود (15 نفر)
- اعطای گواهینامه معتبر و قابل ترجمه در همان روز...
ثبت نام به صورت محدود و فقط به صورت اینترنتی
Www.IranTuts.com
Www.IranTuts.ir

بازگشت