گروه آموزشی ایران تاتس

شروع ثبت نام دوره های تخصصی پژوهشکده ثامن و دانشگاه صنعتی شریف در تابستان 1395 برای اولین بار در مشهد

شروع ثبت نام دوره های تخصصی پژوهشکده ثامن و دانشگاه صنعتی شریف در تابستان 1395 برای اولین بار در مشهد

پژوهشکده ثامن زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با همکاری آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار در مشهد برگزار می کند. دوره های تخصصی و کاربردی با حضور اساتید بین المللی و برجسته کشوری و اعطای گواهینامه بین المللی- معتبر و قابل ترجمه.

جدول زمان بندی و شهریه دوره ها به شرح زیر است:

 

راهنمایی- مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر:

S3C.IR-  IRANTUTS.IR

38061- 09153008626

 

بازگشت